Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και μεθοδικά την συντήρηση και τον καθαρισμό της πισίνας σας με το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.

Μεταξύ των άλλων, οι υπηρεσίες που σας προσφέρουμε σε κάθε επίσκεψη είναι οι κάτωθι:

  1. Έλεγχος των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
  2. Ρύθμιση των μηχανημάτων για σωστή λειτουργία καθώς και συντήρηση αυτών.
  3. Έλεγχος και ρύθμιση χημικής επεξεργασίας του νερού της πισίνας.
  4. Παρακολούθηση αποθέματος χημικών και αναπλήρωση υλικών.
  5. Καθαρισμός της πισίνας ολοκληρωτικός ή συμπληρωματικός προς αυτόν που εκτελεί ο αυτόματος καθαριστής.

Επίσης η εταιρεία μας, σας παρέχει συνεχή Τεχνική Υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες και σας εγγυάται για την άριστη ποιότητα νερού στη πισίνα σας.